Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

8202 cca1
8195 4fe9 500
6131 4bb9
Reposted fromtfu tfu
6298 083b 500
Reposted fromoutoflove outoflove viazabka zabka
4912 5cab
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazabka zabka

September 20 2017

6773 347c
Reposted fromkotagata kotagata viablackmoth7 blackmoth7

September 18 2017

4910 6f67
Reposted fromkobiety kobiety viaponurykosiarz ponurykosiarz

September 17 2017

3384 c9ab 500
Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia viadivi divi
2007 19b7
1993 3af4
Reposted byponurykosiarzcat-astrophe
1983 6a86 500
1655 aae1
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec.
— Ten, kto ucieka, nie jest tchórzem. Tchórz boi się nawet ucieczki.
7599 56fb
Reposted fromsiegmunda siegmunda viadivi divi
Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci. 
— Emil Cioran
Reposted frompesy pesy vianiskowo niskowo
0167 8087 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianiskowo niskowo
0993 9c33
Reposted bymalinysieskonczylyponurykosiarz
0964 e1db 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl