Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viaexploode exploode
5096 267f 390
Reposted fromaletodelio aletodelio vialaparisienne laparisienne
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
1542 b2f7 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vialittlefool littlefool
3399 35a8 390
Reposted frompimpus pimpus viatfu tfu
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— G. G. Marquez
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianiskowo niskowo
3662 7c67 390
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

November 18 2017

(...)
I klonom ręce opadły,
i mnie ...
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Pocałunki"

November 17 2017

0933 1222 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasstefania sstefania
Reposted fromsilence89 silence89 viairmelin irmelin
9588 25d1 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld

November 13 2017

9931 6979 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasexonfire sexonfire
Long Distance Relationships
Reposted fromsaku saku viakotletoziom kotletoziom
5399 5165 390
Reposted fromleukopenia leukopenia viakotletoziom kotletoziom

November 12 2017

1482 8268 390
The Upside Down
Reposted fromlevune levune viazachlanny zachlanny
7836 5c07 390
Reposted fromjecer jecer vianowaczi nowaczi
Reposted fromdogs dogs vianowaczi nowaczi

November 09 2017

0786 71b2 390
Reposted fromgreggles greggles viairmelin irmelin

November 05 2017

7601 8332 390
1461 7a28 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl