Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

Jest wiele kobiet z którymi chcemy się przespać, z myślą o kilku się onanizujemy, ale nieliczne nas rozumieją. Z tymi ostatnimi pragniemy być.  

Z mężczyzną trzeba rozmawiać. Przebić się przez jego warstwy. O czym rozmawiać? A tego to ja już nie wiem. Jeden lubi czekoladę, drugi jak mu nogi śmierdzą.

Wiem jedno, masz go w momencie, kiedy szczerze ci opowie, czego się boi.

W tej grze jest jednak jeden haczyk. Jeśli się nie otworzysz (a to trudne, bo każdy boi się dostać po raz kolejny kopa w dupę), to druga osoba też się nie otworzy.

— ...seeeeerio?
Reposted fromlittlefool littlefool viaczarnemajtki czarnemajtki
2574 53fb 390
Just say you won't let go
Reposted fromxalchemic xalchemic viajanealicejones janealicejones
2540 4edc 390
Reposted frompaulinac26 paulinac26 via666th 666th
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
8960 8d85 390
9957 1ce5 390
Reposted fromnaplimak naplimak viatinex tinex
chcę być dziewczyną która zmieniła wszystko.
dziewczyną, która ma znaczenie.
dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania.
8165 12ce 390
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viakoloryzacja koloryzacja
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
1961 7673 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakoloryzacja koloryzacja
"Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni" mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu. 
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasoeasy soeasy
8798 8fe2 390
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal vianikotyna nikotyna
9870 e599 390
Reposted fromnaplimak naplimak via666th 666th
Sądzić mnie może tylko ten, kto potrafi mi zajrzeć w duszę.
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
9337 ed93 390
Reposted fromzi zi viaiamsuperwoman iamsuperwoman
7187 68c0 390
7668 afc9 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viaiamsuperwoman iamsuperwoman
7901 a917 390
Reposted fromsoupland soupland viairmelin irmelin
9773 f936 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl