Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

4460 0f89 500
"Problem solved." - soup edition
Reposted frominzynier inzynier viaponurykosiarz ponurykosiarz
4597 227a 500
8309 f098 500
3864 d83e
5797 6941
Reposted fromkluczka kluczka viaazazel azazel
5041 80be 500
Reposted fromsavatage savatage viabercik bercik
5658 5a51 500

May 23 2019

Stawał się moim przyzwyczajeniem. Powoli. Pomału. Centymetr po centymetrze. Krok po kroku.
— Megan Hart
Reposted fromthesmajl thesmajl viairmelin irmelin
8629 2359 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamyszkaminnie myszkaminnie
3408 776e 500
3348 4458 500
3347 71eb 500

May 22 2019

0176 8d92 500
me running out of my problems
Reposted fromEtnigos Etnigos viasucznik sucznik
6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi viasucznik sucznik
- Powinno ci dawno przejść. Wiesz przecież, ze życie toczy się dalej.
- Masz na myśli życie innych ludzi. Moje zatrzymało się w tym momencie. Dokładnie w tym. Kiedy umiera miłość, umieram również i ja.
— Jo Nesbo, Człowiek Nietoperz

May 20 2019

8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafreeway freeway
2198 6ee1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagrubas grubas
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viaheavencanwait heavencanwait
8539 6b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
9829 efcc 500
Reposted frompiehus piehus viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl