Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

7826 8ccc 500
Reposted frompiehus piehus viaexploode exploode

October 27 2018

2481 d9b2
My life's okay just when you're not around me

October 26 2018

3634 0488 500
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
3626 12ac 500
Są takie znajomości, które dają chwilową iluzję szczęścia. Są jak karta kredytowa. Nie zdajesz sobie sprawy z tego jak wielkie koszty ponosisz i jak ogromny rachunek będziesz musiał zapłacić. Myślisz, że to co otrzymujesz jest bezcenne. Dopiero później uświadamiasz sobie, że cała ta iluzja nie była warta tak naprawdę ani jednego momentu.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
3173 53c2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
6496 a4bb
Reposted fromakward akward
3176 b7a1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viaheavencanwait heavencanwait
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix viagriber griber
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline viagriber griber
1935 2f48 500
Reposted fromdivi divi
7097 b544 500
Reposted fromdivi divi

October 25 2018

Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
2771 6a83 500
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viaaletodelio aletodelio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl